Welcome HA19 | Login Name: HA19 Home Page |  Back  |  Change PasswordLogout
College Name:MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
College Login
COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
1. 0123251 ABHINAV SHARMA 02 85 03 71 01 102 258 P 52-P
2. 0123252 ABHISEKH KUMAR AWASTHI 02 80 03 81 01 95 256 P 55-P
3. 0123253 ABHISHEK KUMAR 05 95 02 87 04 101 283 P 55-P
4. 0123254 ABHISHEK KUMAR KUSHVAHA 05 79 02 81 04 95 255 P 55-P
5. 0123255 ABRARUL HUQ 05 74 02 80 04 87 241 P 53-P
6. 0123256 ADESH KUMAR 05 61 02 60 04 70 191 F 40-P
7. 0123257 AFREEN KHANAM 05 87 02 84 04 89 260 P 38-P
8. 0123258 AJAY KUMAR RATHAUR 02 80 03 52 01 91 223 P  
9. 0123259 AJAY YADAV 05 75 02 69 04 85 229 P 52-P
10. 0123260 AKANKSHA PRAJAPATI 05 91 02 88 04 96 275 P 57-P
11. 0123261 AKHAND PRATAP SINGH 02 80 03 71 01 91 242 P 62-P
12. 0123262 AKHILESH KUMAR SHUKLA 05 89 02 80 04 90 259 P 50-P
13. 0123263 AKHILESH KUMAR SINGH 05 82 02 90 04 89 261 P 52-P
14. 0123264 AKANKSHA VERMA 05 91 02 79 04 92 262 P 45-P
15. 0123265 ALOK KUMAR 02 90 03 49 01 106 245 P 51-P
16. 0123266 ALOK KUMAR DIWEDI 03 0 01 18 02 0 18 F  
17. 0123267 ALOK MISHRA 05 84 02 84 04 87 255 P 51-P
18. 0123268 ALOK SHRIVASTAVA 02 82 03 50 01 87 219 P 55-P
19. 0123269 AMAR SINGH 02 83 03 79 01 94 256 P  
20. 0123270 AMAR SINGH 02 77 03 62 01 89 228 P 48-P
21. 0123271 AMBUJ MISHRA 02 82 03 76 01 99 257 P 56-P
22. 0123272 AMBRISH 05 82 02 78 04 80 240 P 50-P
23. 0123273 AMIT KUMAR RASTOGI 05 78 02 82 04 85 245 P 51-P
24. 0123274 AMIT KUMAR VERMA 02 85 03 71 01 99 255 P 52-P
25. 0123275 ANEESA PRAJAPATI 05 106 02 92 04 94 292 P 52-P
26. 0123276 ANIL KUMAR 05 38 04 0 02 0 38 F  

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
27. 0123277 ANKUL SHUKLA 02 81 03 64 01 90 235 P  
28. 0123278 ANKUR TRIVEDI 05 75 02 82 04 83 240 P 47-P
29. 0123279 ANKUSH KUMAR KUSWAHA 02 86 03 64 01 91 241 P 50-P
30. 0123280 ANMOL BARAN 02 86 03 71 01 93 250 P 54-P
31. 0123281 ANOJ SARKAR 02 85 03 78 01 101 264 P  
32. 0123282 ANOOP KUMAR 05 81 02 85 04 82 248 P 48-P
33. 0123283 ANWAR HUSAIN 05 93 02 89 04 93 275 P 48-P
34. 0123284 ARCHANA TRIPATHI 05 92 02 87 04 95 274 P 50-P
35. 0123285 ARUN KUMAR YADAV 02 81 03 72 01 90 243 P  
36. 0123286 ARUN KUMAR YADAV 05 81 02 86 04 85 252 P 48-P
37. 0123287 ARVIND KUMAR 02 87 03 73 01 99 259 P 60-P
38. 0123288 ARVIND SINGH 02 75 03 61 01 86 222 P 50-P
39. 0123289 ASHENDRA SINGH 02 85 03 63 01 93 241 P  
40. 0123290 ASHISH KUMAR 05 83 02 75 04 80 238 P  
41. 0123291 ASHISH MISHRA 05 80 02 81 04 81 242 P 53-P
42. 0123292 ASHOK KUMAR 02 79 03 60 01 78 217 P 54-P
43. 0123293 ASHOK KUMAR 05 85 02 80 04 84 249 P 58-P
44. 0123294 ASHUTOSH KUMAR 02 90 03 60 01 104 254 P 51-P
45. 0123295 ASHUTOSH SHUKLA 05 86 02 82 04 81 249 P 52-P
46. 0123296 ASHUTOSH VERMA 02 82 03 66 01 92 240 P  
47. 0123297 ASHWANI KUMAR MISHRA 02 76 03 66 01 91 233 P  
48. 0123298 ATUL KUMAR 02 83 03 66 01 84 233 P  
49. 0123299 ATUL KUMAR KASYAP 02 80 03 56 01 86 222 P  
50. 0123300 AVANISH KUMAR 05 92 02 85 04 96 273 P 48-P
51. 0123301 AVISEK KUMAR 02 85 03 60 01 94 239 P 50-P
52. 0123302 ABHISEKH SINGH 02 85 03 86 01 110 281 P 59-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
53. 0123303 AVISEK TIWARI 02 84 03 75 01 87 246 P 50-P
54. 0123304 AVISEK VERMA 02 83 03 65 01 89 237 P 47-P
55. 0123305 AWDHESH KUMAR 02 57 03 26 04 0 83 I 54-P
56. 0123306 BEENA DEVI 05 97 02 84 04 92 273 P 55-P
57. 0123307 BHARTI RASTOGI 05 93 02 91 04 90 274 P 51-P
58. 0123308 BRIJESH YADAV 05 82 02 80 04 79 241 P 47-P
59. 0123309 CHETRAM 02 82 03 67 01 83 232 P 48-P
60. 0123310 CHITRASHI SHRIVASTAVA 02 81 03 53 01 83 217 P 58-P
61. 0123311 DEEPAK KUMAR 02 80 03 68 01 94 242 P  
62. 0123312 DEEPAK KUMAR 02 78 03 62 01 87 227 P  
63. 0123313 DEEPAK KUMAR KUSWAHA 02 71 03 43 01 86 200 F 46-P
64. 0123314 DEEPAK KUMAR MAURYA 02 75 03 64 01 81 220 P  
65. 0123315 DEEPAK KUMAR VISHVAKARMA 05 83 02 80 04 86 249 P 35-P
66. 0123316 DEEPAK THARU 02 75 03 50 01 83 208 P 43-P
67. 0123317 DEEPANSHU 05 87 02 74 04 85 246 P 48-P
68. 0123318 DEVANSH SHUKLA 02 77 03 60 01 88 225 P  
69. 0123319 DEVESH KUMAR SINGH 04 0 05 0 02 0 0 A  
70. 0123320 DHARMENDRA KUMAR GUPTA 02 68 03 62 01 89 219 P 53-P
71. 0123321 DHARMENDRA KUMAR 02 71 03 52 01 86 209 P 48-P
72. 0123322 DHARMENDRA KUMAR 05 78 02 71 04 82 231 P 58-P
73. 0123323 DHARMENDRA KUMAR 05 74 02 72 04 76 222 P 44-P
74. 0123324 DHEERAJ KUMAR GUPTA 05 74 02 84 04 82 240 P 52-P
75. 0123325 DHEERAJ SHUKLA 05 74 02 73 04 78 225 P 57-P
76. 0123326 DHIRAJ KUMAR SONI 05 86 02 78 04 79 243 P 39-P
77. 0123327 DHIRENDRA KUMAR CHAUDHARI 05 88 02 85 04 88 261 P 50-P
78. 0123328 DHIRENDRA SINGH 05 72 02 66 04 67 205 F 45-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
79. 0123329 DILEEP KUMAR 05 73 02 67 04 76 216 F 48-P
80. 0123330 DEEPENDRA KUMAR TRIVEDI 02 73 03 53 01 72 198 F  
81. 0123331 DIWAKAR VIKRAM SINGH 05 72 02 76 04 64 212 F 41-P
82. 0123332 DRUG PAL 05 81 02 77 04 78 236 P 50-P
83. 0123333 GAURAV VERMA 02 77 03 63 01 87 227 P  
84. 0123334 GUFRAN 05 96 02 82 04 87 265 P 56-P
85. 0123335 GURMEET SINGH 05 82 02 81 04 81 244 P 54-P
86. 0123336 HASEEN ALI 05 78 02 75 04 79 232 P 47-P
87. 0123337 IMRAN UL AZEEJ 02 82 03 64 01 87 233 P  
88. 0123338 JAFEER AHAMAD 05 77 02 72 04 65 214 P  
89. 0123339 JAGAT PAL 02 74 03 55 01 91 220 P 51-P
90. 0123340 JAHEER KHAN 05 80 02 72 04 84 236 P  
91. 0123341 JAY KUMAR SINGH 05 87 02 83 04 89 259 P 42-P
92. 0123342 JITENDRA KUMAR 05 87 02 71 04 85 243 P 45-P
93. 0123343 JITENDRA KUMAR GUPTA 05 84 02 78 04 87 249 P 56-P
94. 0123344 JODHA VEER SINGH 05 77 02 79 04 87 243 P  
95. 0123345 JYOTSANA SHUKLA 04 0 05 0 02 0 0 A  
96. 0123346 KANCHAN GIRI 05 94 02 85 04 85 264 P  
97. 0123347 KANTI DEVI 05 109 02 94 04 98 301 P 48-P
98. 0123348 KASHI RAM 02 88 03 66 01 94 248 P 49-P
99. 0123349 KAVITA RATHAUR 05 79 02 78 04 44 201 F  
100. 0123350 KEERTI MISHRA 05 90 02 86 04 89 265 P 55-P
101. 0123351 KRISHNA KUMARI 02 73 03 58 01 85 216 P 46-P
102. 0123352 KSHAMA YADAV 05 91 02 83 04 91 265 P 58-P
103. 0123353 KULDEEP SINGH 05 85 02 94 04 95 274 P 62-P
104. 0123354 KULDIP PAL 05 68 02 85 04 93 246 P 48-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
105. 0123355 KUMKUM VERMA 05 80 02 83 04 96 259 P 58-P
106. 0123356 KUSUM SINGH 02 88 03 74 01 95 257 P 55-P
107. 0123357 KUSUM VERMA 05 60 02 66 04 84 210 F  
108. 0123358 LAKHAN JEET THARU 02 78 03 63 01 95 236 P  
109. 0123359 MACHLENDRA KUMAR 05 85 02 79 04 88 252 P 43-P
110. 0123360 MAIMUNA ANSARI 05 92 02 80 04 104 276 P 56-P
111. 0123361 MAMTA VERMA 05 87 02 82 04 104 273 P 53-P
112. 0123362 MANEESH KUMAR 05 72 02 78 04 83 233 P 62-P
113. 0123363 MANGAT RAM 05 83 02 87 04 94 264 P 50-P
114. 0123364 MANOJ KUMAR RAVAT 05 72 02 76 04 91 239 P 50-P
115. 0123365 MANOJ SARKAR 02 85 03 67 01 90 242 P  
116. 0123366 MAYANK SINGH 02 91 03 75 01 98 264 P  
117. 0123367 MEENAKSHI YADAV 05 79 02 82 04 98 259 P 55-P
118. 0123368 MOHD ADIL 02 73 03 61 01 86 220 P 43-P
119. 0123369 MOHD AMIR KHAN 05 78 02 76 04 93 247 P  
120. 0123370 MOHD AYOOB 02 77 03 50 01 84 211 P 46-P
121. 0123371 MOHD IRSAD 05 80 02 77 04 91 248 P 56-P
122. 0123372 MOHD NBI 02 79 03 66 01 88 233 P 55-P
123. 0123373 MOHD SAKIB 02 25 03 54 01 18 97 F  
124. 0123374 MOHD SALMAN 05 73 02 73 04 90 236 P 54-P
125. 0123375 MOHD SHAKEEL 05 81 02 74 04 92 247 P 46-P
126. 0123376 MOHIT SHUKLA 02 83 03 22 01 70 175 F 48-P
127. 0123377 MOHIT SINGH 02 87 03 78 01 97 262 P 53-P
128. 0123378 MOHIT SINGH SENGAR 05 73 02 73 04 95 241 P  
129. 0123379 MUKESH KUMAR 02 78 03 58 01 80 216 P  
130. 0123380 MUKESH KUMAR 05 77 02 88 04 90 255 P 36-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
131. 0123381 MUNENDRA KUMAR 02 89 03 80 01 108 277 P 49-P
132. 0123382 MUNENDRA KUMAR SINGH 05 96 02 95 04 110 301 P 46-P
133. 0123383 MUNENDRA PRATAP SINGH 05 74 02 75 04 97 246 P 47-P
134. 0123384 MUNISH KUMAR 05 75 02 79 04 92 246 P  
135. 0123385 NAND KISHOR 03 0 01 0 02 0 0 A  
136. 0123386 NARENDRA KUMAR 05 75 02 80 04 95 250 P 50-P
137. 0123387 NARENDRA KUMAR PAL 05 74 02 78 04 96 248 P 49-P
138. 0123388 NAUVSEEN ZEHARA 05 89 02 87 04 110 286 P 37-P
139. 0123389 NEELESH SINGH 05 73 02 71 04 85 229 P  
140. 0123390 NEERAJ KUMAR 05 83 02 87 04 97 267 P 44-P
141. 0123391 NEERAJ KUMAR 05 72 02 71 04 83 226 P 48-P
142. 0123392 NEERAJ KUMAR GUPTA 05 72 02 76 04 98 246 P 47-P
143. 0123393 NEERAJ KUMAR VERMA 05 86 02 89 04 103 278 P 46-P
144. 0123394 NEERAJ YADAV 05 78 02 82 04 92 252 P  
145. 0123395 NIDA KHATOON 05 91 02 79 04 105 275 P  
146. 0123396 NITIN GUPTA 05 84 02 81 04 107 272 P 45-P
147. 0123397 NITIN KUMAR 02 82 03 69 01 97 248 P  
148. 0123398 NITIN KUMAR 04 0 05 0 02 0 0 A  
149. 0123399 PALLVI SINGH 05 85 02 93 04 104 282 P 47-P
150. 0123400 PANKAJ KUMAR 02 86 03 71 01 86 243 P 48-P
151. 0123401 PANKAJ PAL 05 77 02 73 04 93 243 P 44-P
152. 0123402 PAWAN KUMAR 02 79 03 69 01 94 242 P 51-P
153. 0123403 PAWANESH KUMAR 02 86 03 78 01 100 264 P 44-P
154. 0123404 PIUSH KUMAR 05 77 02 77 04 101 255 P  
155. 0123405 POONAM DEVI 05 79 02 74 04 104 257 P 44-P
156. 0123406 PRADEEP KUMAR 05 75 02 73 04 100 248 P  

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
157. 0123407 PRADEEP KUMAR PRAJAPATI 02 90 03 75 01 98 263 P 47-P
158. 0123408 PRAKASH VERMA 05 82 02 88 04 94 264 P 50-P
159. 0123409 PRASANT SINGH 02 93 03 94 01 103 290 P 48-P
160. 0123410 PRASHANT VERMA 05 85 02 82 04 105 272 P 52-P
161. 0123411 PRAVEEN KUMAR GUPTA 05 60 02 65 04 87 212 P 50-P
162. 0123412 PRAVEEN KUMAR VERMA 05 67 02 77 04 89 233 P 46-P
163. 0123413 PREM KUMAR SHARMA 02 83 03 72 01 95 250 P 44-P
164. 0123414 PREM PRAKASH 05 82 02 86 04 101 269 P 42-P
165. 0123415 PRIYA DIXIT 05 88 02 91 04 102 281 P 48-P
166. 0123416 PRIYA SINGH 05 85 02 86 04 104 275 P 43-P
167. 0123417 PRIYANKA 03 0 01 0 02 0 0 A  
168. 0123418 PUNEET DIXIT 05 82 02 82 04 88 252 P 51-P
169. 0123419 PUNIT KUMAR GUPTA 05 76 02 79 04 91 246 P 45-P
170. 0123420 PUSHPENDRA KUMAR BHASKAR 05 67 02 69 04 84 220 F 43-P
171. 0123421 PUSHPENDRA SHUKLA 02 20 03 0 01 0 20 F  
172. 0123422 PWAN KUMAR SHARMA 05 63 02 80 04 95 238 F 44-P
173. 0123423 RAHNUMA BANO 05 86 02 91 04 98 275 P 49-P
174. 0123424 RAHUL 05 83 02 83 04 88 254 P  
175. 0123425 RAHUL DIXIT 02 86 03 69 01 93 248 P  
176. 0123426 RAHUL YADAV 02 88 03 67 01 94 249 P  
177. 0123427 RAJAN KUMAR 02 79 03 71 01 91 241 P 49-P
178. 0123428 RAJEEV KUMAR 05 76 02 75 04 76 227 P  
179. 0123429 RAJEEV KUMAR YADAV 02 82 03 81 01 95 258 P 46-P
180. 0123430 RAKESH KANAUJIA 05 76 02 65 04 83 224 P  
181. 0123431 RAM JI KUSWAHA 02 84 03 73 01 96 253 P  
182. 0123432 RAM KISHOR 05 82 02 81 04 90 253 P 46-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
183. 0123433 RAM KRASHAN 04 0 05 0 02 0 0 A 49-P
184. 0123434 RAM NARESH 02 79 03 65 01 89 233 P 47-P
185. 0123435 RAM RAHISH 05 64 02 87 04 86 237 F 45-P
186. 0123436 RAM SANDESH 05 80 02 64 04 87 231 P 42-P
187. 0123437 RAM VEER PAL 05 83 02 72 04 82 237 P 52-P
188. 0123438 RAMANAD RAWAT 02 80 03 67 01 89 236 P 51-P
189. 0123439 RAMLAKHAN 05 87 02 78 04 85 250 P  
190. 0123440 RANVEER PRATAP SINGH 02 86 03 67 01 93 246 P 62-P
191. 0123441 RAVI GUPTA 05 84 02 84 04 89 257 P 45-P
192. 0123442 RAVI KANT JATAV 02 91 03 68 01 93 252 P 52-P
193. 0123443 RAVI KANT MISHRA 02 79 03 35 01 84 198 F 35-P
194. 0123444 RAVI SHARMA 02 91 03 67 01 104 262 P 52-P
195. 0123445 REENA DEVI 05 94 02 101 04 96 291 P 52-P
196. 0123446 REKHA VERMA 04 0 05 0 02 0 0 A  
197. 0123447 RIHANA BANO 05 93 02 87 04 95 275 P 47-P
198. 0123448 RINI RAWAT 02 96 03 74 01 100 270 P  
199. 0123449 RISHI NIGAM 05 91 02 89 04 85 265 P 48-P
200. 0123450 RITU RAWAT 04 0 05 0 02 0 0 A  
201. 0123451 RIYAZ HUSAIN 05 94 02 90 04 94 278 P 46-P
202. 0123452 ROHIT KUMAR 05 80 02 84 04 89 253 P  
203. 0123453 ROHIT KUMAR VERMA 03 25 01 0 02 0 25 F  
204. 0123454 ROHIT PATEL 05 87 02 86 04 92 265 P 46-P
205. 0123455 ROHIT SINGH 05 79 02 83 04 82 244 P 50-P
206. 0123456 ROSHAN SINGH 05 84 02 83 04 91 258 P 52-P
207. 0123457 RUCHITA MISHRA 05 91 02 88 04 90 269 P 48-P
208. 0123458 RUHI JAYASWAL 05 85 02 86 04 84 255 P 46-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
209. 0123459 RUKSAR BANO 05 96 02 96 04 96 288 P 50-P
210. 0123460 SACHIDA NAND DIXIT 02 89 03 45 01 87 221 P 46-P
211. 0123461 SACHIN KUMAR 05 82 02 88 04 87 257 P 44-P
212. 0123462 SACHIN KUMAR GUPTA 05 81 02 79 04 81 241 P 45-P
213. 0123463 SADDAM KHAN 05 80 02 70 04 81 231 P  
214. 0123464 SAILENDRA KUMAR AWASTHI 05 85 02 85 04 91 261 P 46-P
215. 0123465 SAKSHI VAISYA 05 93 02 87 04 91 271 P 46-P
216. 0123466 SAY BSHANCHI 05 81 02 83 04 87 251 P 52-P
217. 0123467 SAMARTH JAISWAL 02 84 03 67 01 91 242 P 53-P
218. 0123468 SANDEEP KUMAR 05 80 02 77 04 77 234 P 52-P
219. 0123469 SANDEEP SINGH CHAUHAN 05 75 02 87 04 80 242 P  
220. 0123470 SANDEEPTI SHARMA 02 89 03 69 01 97 255 P 41-P
221. 0123471 SANJAY KUMAR 05 71 02 78 04 88 237 P 42-P
222. 0123472 SANJAY SINGH 05 82 02 77 04 81 240 P 53-P
223. 0123473 SANJU KUSWAHA 02 91 03 57 01 95 243 P 58-P
224. 0123474 SARAD TIWARI 02 81 03 58 01 94 233 P  
225. 0123475 SASHIVENDRA KUMAR PAL 05 77 02 81 04 78 236 P 54-P
226. 0123476 SATENDRA KUMAR SINGH 02 84 03 71 01 91 246 P 54-P
227. 0123477 SATENDRA KUMAR VERMA 05 86 02 83 04 89 258 P 51-P
228. 0123478 SATENDRA PRATAP SINGH 05 81 02 80 04 87 248 P 39-P
229. 0123479 SATYAM KUMAR 05 82 02 77 04 76 235 P 42-P
230. 0123480 SAURBH KUMAR 02 93 03 65 01 90 248 P 58-P
231. 0123481 SHER SINGH 05 83 02 89 04 88 260 P 44-P
232. 0123482 SHAILENDRA KUMAR 05 78 02 81 04 80 239 P 51-P
233. 0123483 SHAILENDRA KUMAR 05 82 02 85 04 95 262 P 51-P
234. 0123484 SHAKAL DEEP 02 84 03 64 01 91 239 P 51-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
235. 0123485 SHANSHANK KUMAR 02 88 03 61 01 86 235 P 45-P
236. 0123486 SHASHI KUMAR PRAJAPATI 02 85 03 60 01 84 229 P 50-P
237. 0123487 SHILENDRA SINGH 05 77 02 75 04 86 238 P  
238. 0123488 SHISHIR RAJ 03 0 01 0 02 0 0 A  
239. 0123489 SHIVAKANT SHRIVASTAV 05 91 02 90 04 88 269 P 54-P
240. 0123490 SHIVAM MISHRA 02 87 03 66 01 90 243 P 51-P
241. 0123491 SHIVAM SHARMA 05 94 02 101 04 94 289 P 50-P
242. 0123492 SHOBHA TIVARI 05 92 02 90 04 96 278 P 47-P
243. 0123493 SHOBHIT KUMAR CHAKRAVERTI 05 85 02 80 04 88 253 P 39-P
244. 0123494 SHOBIT DIXIT 05 81 02 91 04 86 258 P 41-P
245. 0123495 SHRDHYA VAISHYA 05 94 02 95 04 97 286 P 48-P
246. 0123496 SOMENDRA KUMAR 05 86 02 79 04 80 245 P 47-P
247. 0123497 SONE LAL VERMA 05 80 02 69 04 83 232 P 44-P
248. 0123498 SONI DEVI 03 0 01 0 02 0 0 A  
249. 0123499 SUDHANSU 04 0 05 0 02 0 0 A  
250. 0123500 SUDHEER KUMAR SHUKLA 02 92 03 61 01 99 252 P 46-P
251. 0123501 SUDHIR KUMAR 02 82 03 58 01 93 233 P 49-P
252. 0123502 SUKEERTI TRIVEDI 05 87 02 82 04 82 251 P 49-P
253. 0123503 SUMIT KUMAR AWSTHI 02 80 03 70 01 89 239 P 49-P
254. 0123504 SUNIL KUMAR 05 82 02 74 04 76 232 P 54-P
255. 0123505 SUNITA VERMA 05 82 02 58 04 77 217 F 43-P
256. 0123506 SUPRIYA SINGH 02 93 03 73 01 90 256 P 51-P
257. 0123507 SURAJ KUMAR 05 71 02 72 04 84 227 F 50-P
258. 0123508 SURAJ PRATAP SINGH 05 84 02 76 04 85 245 P 50-P
259. 0123509 SURENDRA KUMAR 05 86 02 82 04 86 254 P 48-P
260. 0123510 SURESH KUMAR RATHOR 02 73 03 57 01 79 209 P 54-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
261. 0123511 SUSHIL KUMAR 02 39 03 33 01 0 72 F  
262. 0123512 SWATI YADAV 05 90 02 79 04 88 257 P 46-P
263. 0123513 SYAD MOHD ASIF 02 79 03 57 01 84 220 P  
264. 0123514 TAHMEEN ABBAS 05 75 02 77 04 72 224 P 50-P
265. 0123515 TAHSEEM AHMAD 02 88 03 64 01 97 249 P 48-P
266. 0123516 TANNU KHAN 02 80 03 63 01 80 223 P 62-P
267. 0123517 TAUHEED AHMAD KHAN 05 74 02 71 04 79 224 P 45-P
268. 0123518 TEJ PAL 03 25 01 0 02 0 25 F  
269. 0123519 TRAPTI VISHNOI 02 87 03 69 01 96 252 P 46-P
270. 0123520 UMA KANT 02 88 03 64 01 94 246 P 59-P
271. 0123521 UPENDRA KUMAR SAINI 05 88 02 88 04 96 272 P 59-P
272. 0123522 VAIBHAV KANT 02 88 03 62 01 100 250 P 52-P
273. 0123523 VAISHALI MISHRA 05 107 02 97 04 104 308 P 49-P
274. 0123524 VANDANA SINGH 02 95 03 65 01 88 248 P 55-P
275. 0123525 VIJAY KUMAR 02 77 03 59 01 82 218 P 47-P
276. 0123526 VIJAY KUMAR YADAV 02 88 03 61 01 93 242 P 58-P
277. 0123527 VIJAY PRATAP SINGH 02 89 03 72 01 99 260 P 45-P
278. 0123528 VIJENDRA SINGH 05 82 02 81 04 81 244 P 45-P
279. 0123529 VIKAS KUMAR 05 89 02 73 04 86 248 P 55-P
280. 0123530 VIKASH KUMAR 05 85 02 62 04 73 220 F 58-P
281. 0123531 VIKASH SINGH LODHI 03 0 01 0 02 0 0 A  
282. 0123532 VIPIN KUMAR 05 85 02 83 04 82 250 P 57-P
283. 0123533 VIPIN KUMAR SHUKLA 02 75 03 60 01 87 222 P 58-P
284. 0123534 YAGYA PRASAD MAURYA 05 81 02 83 04 85 249 P 58-P
285. 0123535 YASHVANT SINGH 02 89 03 68 01 92 249 P 47-P
286. 0123536 YOGENDRA KUMAR 02 79 03 64 01 83 226 P 61-P

COLLEGE NAME: MASEE HUNNISA DEGREE COLLEGE, KHAJOHANA, HARDOI
Result of BSC-I Student with Marks.
S.No. Roll.No. Name S1 M1 S2 M2 S3 M3 Total Result Env-Result
287. 0123537 YOGENDRA KUMAR MISHRA 02 87 03 58 01 83 228 P 62-P
288. 0123538 YOGESH KUMAR GUPTA 02 80 03 67 01 86 233 P 50-P
289. 0123539 ABHINAV KANAUJIA 05 93 02 98 04 90 281 P  
290. 0123540 ALOK RATAN 05 86 02 81 04 80 247 P 51-P
291. 0123541 AMRIT MISHRA 05 82 02 76 04 87 245 P  
292. 0123542 ANIL KUMAR RATHAUR 05 87 02 84 04 88 259 P 58-P
293. 0123543 ARUN KUMAR GUPTA 03 0 01 0 02 0 0 A  
294. 0123544 BHAIYA LAL 05 92 02 86 04 91 269 P  
295. 0123545 MOHD AFJAL KHAN 05 85 02 90 04 90 265 P 50-P
296. 0123546 MOHD ASLAM 02 78 04 85 05 0 163 F 57-P
297. 0123547 MUSHRRAT ALI 05 80 02 77 04 85 242 P 54-P
298. 0123548 PRIYANKA CHAUDHARI 04 0 05 0 02 0 0 A  
299. 0123549 RAJ KUMAR 04 0 05 0 02 0 0 A  
300. 0123550 RAJ KUMAR VERMA 05 72 02 76 04 84 232 P 37-P
301. 0123551 SANNI KUMAR 05 103 02 94 04 108 305 P  
302. 0123552 SHIVAM SHUKLA 02 81 03 71 01 90 242 P 63-P
303. 0123553 SONU 04 0 05 0 02 0 0 A  
304. 0123554 SUDHIR RAJBHAR 02 81 03 63 01 77 221 P  
305. 0123555 SUSHIL KUMAR VERMA 05 75 02 82 04 89 246 P  
306. 0123556 RAJ KUMAR CHAUDHARI 05 78 02 75 04 81 234 P 55-P
307. 0123557 AMAN VERMA 05 76 02 63 04 79 218 P  
308. 0123558 VISHNU KUMAR KASHYAP 05 71 02 55 04 72 198 F  
 
Subjects/Note : 01-PHYSICS,02-CHEMISTRY,03-MATHS,04-ZOOLOGY,05-BOTANY,06-FOOD SCIENCE,07-COMPUTER APPLICATION,08-ELECTRONICS,09-STATISTICS ,10-ECONOMICS,11-MILITARY SCIENCE ,12-SALES MAN.& ADV.,13-GEOLOGY,14-FISH & FISHERS,15-GEOGRAPHY,16-INDUSTRIAL CHEMISTRY ,17-OFFICE MANAGEMENT,18-INSTRUMENTATION,19-SEED TECHNOLOGY,20-INDUSTRIAL MICROBIOLOGY,21-INFORMATION TECHNOLOGY,22-BIOTECHNOLOGY,23-ENVIRONMENTAL STUDY
 
NOTE : S1-SUBJECT CODE1 ,M1- Marks of SUBJECT CODE1,S2-SUBJECT CODE2 ,M2- Marks of SUBJECT CODE2,S2-SUBJECT CODE3 ,M3- Marks of SUBJECT CODE3,P.marks-PREVIOUS MARKS,G.Total-GRAND TOTAL,Env-Result-ENVIORNMENTAL MARKS-ENVIORNMENTAL RESULT,Div-Division

 © Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur | Powered by:   updesco